Reklamacje
Referencje
L O'Neill -
"Od pierwszego dnia mojego roszczenia, byłem traktowany z szacunkiem i uprzejmością.
Hampson Hughes Personal Injury Solicitors
Imię i Nazwisko (wymagane)
Telefon kontaktowy (wymagane)
Twój E-Mail
Rodzaj obrazen
Co się stało?
Kiedy będziemy nazywali?
Skąd dowiedziałeś się o nas?
captcha

Social Media:
 
 
 
 

Procedura składania skarg

Twoja opinia jest dla nas ważna.

Traktujemy skargi bardzo poważnie i dążyć do rozstrzygania wszelkich sporów szybko i polubownie.

Jeżeli chcesz złożyć skargę, należy to zrobić w formie pisemnej na adres:
--------------
Partner Reklamacje
Hampson Hughes
Cotton House
Old Hall Street
Liverpool
L3 9LQ
--------------

Jeżeli skarga nie zostanie rozwiązany do zadowolenia i chcesz zaangażować zewnętrznego ciała, to możesz
skontaktuj się z Legal Ombudsman Service (www.legalombudsman.org.uk) Na 0300 555 0333.

W normalnych okolicznościach, Legal Rzecznik oczekuje, że pozwoli nam 8 tygodni w celu rozwiązania reklamacji przed skontaktowaniem ich i skargi powinny być dokonane w ciągu sześciu miesięcy od daty zawarcia przez przedsiębiorstwo procedury skarg.